Velkommen til SPISS!

SPISS er en privat, spesialpedagogisk virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende.

SPISS tar oppdrag over hele landet.

SPISS tilbyr:

  • Kurs
  • Opplæring og veiledning
  • Nettbutikk som selger bøker og hefter med mer fra SPISS Forlag, samt andre autismerelaterte produkter

SPISS betjener pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, habiliteringstjenester og alle andre som ønsker vår hjelp.

Vi jobber med både barn, ungdom og voksne med autismespektertilstander.

Ingen henvisning nødvendig!

Vi har kort ventetid og arbeider praktisk der DU er!

 

autismboy