Nyhetsbrev

SPISS sender jevnlig ut nyhetsbrev pr. e-post. Hvis du vil motta slike nyhetsbrev ber vi deg melde deg på dette ved å klikke på bildet under:

Klikk på bildet over her for å melde deg på nyhetsbrevet!

Samtalegruppe for voksne

Høsten 2017 starter vi opp ny samtalegruppe for personer over 18 år med autismespektertilstander, i samarbeid med Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag.

Gruppen møtes 1 gang i måneden, mandager kl 18-20 i SPISS sine lokaler. Ledere fra SPISS er Eli Marte Rusten og Torill Fjæran-Granum.

Møtedatoer: 28. august (oppstart), 25. september, 30. oktober og 27. november, 29. januar, 26. februar, 19. mars, 23. april og 28. mai.

 

Gruppe for ungdom

Høsten 2017 driver vi en liten gruppe for ungdom med autismespektertilstander,i samarbeid med Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag, der fokus er på sosial trening og sosiale ferdigheter. 

Leder for gruppen er Christin Hagen fra SPISS.

Gruppen møtes tirsdager kl 18-20 i SPISS sine lokaler.

Møtedatoer: 17/10, 31/10, 14/11, 28/11 og 12/12. 

Vil du bli ny SPISS-medarbeider?

En av våre flinke medarbeidere skal slutte til jul og vi trenger derfor nye krefter inn! Helst allerede fra nyttår!

Vi ønsker oss:

- en person med stor kapasitet for og glede i arbeid.

- en person som gjerne vil jobbe direkte "på gulvet" og gi hands-on veiledning og som kan gjøre denne jobben på mange ulike arenaer, f.eks. hjemme hos familier, på skoler, i barnehager, på arbeidsplasser, i omsorgsboliger osv.

- en person som vil og kan holde små og store kurs om tema knyttet til autismefeltet

- en person som har spisskompetanse innen autismefeltet, dvs. bred erfaring fra arbeid med personer med autismetilstander i ulike aldre og på ulike funksjonsnivå, samt relevant utdanning

- en person som er omgjengelig, fleksibel og klok

- en person som trives med å jobbe alene og selvstendig, men som også liker å samarbeide og drøfte saker med oss andre

- en person som er villig til å jobbe utenom "vanlige" arbeidstider

- en person som bor i Oslo eller nærområder, slik at du kommer deg lett til kontoret vårt og kan delta på møter og gruppetilbud

- en person som har anledning til å reise og være borte fra familien sin i flere dager i strekk, og ta oppdrag over hele landet. Det er en absolutt fordel om du har egen bil til disposisjon!

- En person som har eller vil opprette eget enkeltmannsforetak

Vi tilbyr:

- samarbeidsavtale der du leies inn som en av våre konsulenter (alle i SPISS har en slik avtale)

- stillingsstørrelse: tilsvarende ca 50% med ev. oppbygging til 100% 

- fri benyttelse av kontorlokaler og utstyret der

- markedsføring av deg og din kompetanse

- mulighet til å gi ut relevant fagstoff på SPISS Forlag

- stor frihet når det gjelder arbeidstid og ferier

- en klok og omgjengelig kollegagruppe

- bli en del av vårt felles fagmiljø, der vi er tilgjengelige for hverandre i ulike faglige problemstillinger

- mulighet til å tjene godt, inntekt står i direkte forhold til hvor mye du jobber

 

Hvis dette er interessant - ta kontakt med oss via daglig leder, Torill Fjæran-Granum, på e-post torill@spiss.no eller telefon 91304375