Asperger og meg

Diktsamling om å ha Asperger syndrom

  • Artnr: 1016

Beskrivelse av artikkelen

Denne diktsamlingen inneholder 20 meget personlige og ærlige dikt av 22 år gamle Margrete Myhrer, som selv har Asperger syndrom. Diktene formidler hvordan forfatteren opplever det å leve med denne tilstanden.Forfatteren sier selv: Helt siden jeg oppdaget at jeg har evner innen diktning, har jeg skrevet dikt til ulike familiemedlemmer og venner.  Dikt har vært en hjelp og støtte for meg, det med å kunne sette ord på tanker og følelser, og en lettelse å se at andre faktisk forstår mer av min tilstand når jeg viser dem et dikt. Dette er også noe av
grunnen til at jeg ønsker å bidra med mine dikt, for at andre skal få innsikt i hvordan det er å leve med Asperger syndrom.

Forfatter: Margrete Myhrer

Utgitt i 2008. ISBN: 978-82-997491-6-9