Christin Hagen

Christin Hagen

Spesialpedagog

Telefon: +47 918 42 409

E-post: christin@spiss.no

Christin begynte hos SPISS i september 2016 og har nå en 20 % stilling. Hun har bred kompetanse på autisme og har tidligere arbeidet som pedagogisk leder og styrer i barnehage, lærer i småskole og veileder i PP-tjenesten. Christin er utdannet førskolelærer og familieterapeut og har videreutdanning innen småskolepedagogikk. Hun er også sertifisert ART-trener og PMTO-terapeut. Christins spesialområder hos SPISS er ledelse av atferdstrening for grupper og individer, samtaler med ungdom med perspektivene selvmordsforebygging og forebygging av selvskading, samt skolevegring og systemisk familieveiledning.

03.10.2016 13.58