Christin Hagen

Christin Hagen

Spesialpedagog

Telefon: +47 918 42 409

E-post: christin@spiss.no

Christin begynte hos SPISS i september 2016. Hun har bred kompetanse på autisme og har tidligere arbeidet som pedagogisk leder og styrer i barnehage, lærer i småskole og veileder i PP-tjenesten. 

Christin er utdannet førskolelærer og familieterapeut og har videreutdanning innen småskolepedagogikk. Hun er også sertifisert ART-trener og PMTO-terapeut.

Christins spesialområder hos SPISS er ledelse av atferdstrening for grupper og individer, samtaler med ungdom med perspektivene selvmordsforebygging og forebygging av selvskading, samt skolevegring og systemisk familieveiledning.

03.10.2016 13.58