Praktikantordning

SPISS tilbyr en til to praksisplasser til elever med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom på videregående skoler, som trenger arbeidstrening.

 

Elevene kan komme til oss sammen med sin lærer eller assistent og utføre enkle praktiske oppgaver for SPISS Forlag. Som regel er elevene hos oss i 2-3 skoletimer en eller to dager pr. uke. Oppgavene de får kan være produksjon av reklamemateriell og hefter, samt pakking av bestilte hefter og bøker og å holde orden på boklageret vårt.


Interesserte bes ta kontakt med daglig leder.

03.10.2016 14.39