PRISER

PRISER

SPISS er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester.

 

  • Vi har doble priser i helgene. Helg defineres som f.o.m. fredag kl 17.00, t.o.m. mandag kl. 08.00.
  • Ved oppdrag med lang reisetid beregner vi kompensasjon for tiden. Dette avtales i forkant.
  • Kost- og kjøregodtgjørelse beregnes etter statens satser og avtales i forkant av det enkelte oppdrag.
  • Egne satser for sakkyndighetsarbeid.

 

FRIST  FOR AVBESTILLING: 24 timer i forkant av avtalen. Dersom avtalen avbestilles senere enn dette, samt ved manglende oppmøte til avtale, faktureres det for avtalen.

 

Er du usikker på hvilke priser som gjelder i ditt tilfelle: SPØR OSS

 

03.10.2016 14.13