Steinar Skomedal

Steinar Skomedal

Spesialpedagog

Telefon: +47 970 66 302

E-post: steinar@spiss.no 

Steinar begynte i SPISS januar 2018 og har i dag en 20% stilling hos oss. Han har hovedfag i pedagogikk fra Blindern og i tillegg til å jobbe for SPISS,  arbeider han som pedagogisk rådgiver i Bufetat, ved en Multifunc institusjon på Ås. Han har tidligere jobbet som lærer ved Nordvoll skole og autismesenter i Oslo. Steinar har lang erfaring med personer med utfordrende atferd. En av spesialitetene hans  i SPISS er derfor håndtering av utfordrende atferd. Han jobber også med tilrettelegging og strukturering av barns hverdag og skolegang, utvikling av funksjonelle verktøy for kommunikasjon og utvikling og innføring av ulike motivasjonssystemer. 

27.12.2017 13.07