Nyhetsbrev

SPISS sender jevnlig ut nyhetsbrev pr. e-post. Hvis du vil motta slike nyhetsbrev ber vi deg melde deg på dette ved å klikke på bildet under:

Klikk på bildet over her for å melde deg på nyhetsbrevet!

Samtalegruppe for voksne

Høsten 2017 starter vi opp ny samtalegruppe for personer over 18 år med autismespektertilstander, i samarbeid med Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag.

Gruppen møtes 1 gang i måneden, mandager kl 18-20 i SPISS sine lokaler. Ledere fra SPISS er Eli Marte Rusten og Torill Fjæran-Granum.

Møtedatoer: 28. august (oppstart), 25. september, 30. oktober og 27. november, 29. januar, 26. februar, 19. mars, 23. april og 28. mai.

 

Invitasjon til deltagelse i et forskningsprosjekt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

 «Foreldreperspektivet i rådgivning.

En kvalitativ studie om hvordan foreldre til barn innen autismespekteret opplever kommunikasjonen og møtet med rådgiveren.»

Formålet med prosjektet er å få frem informasjon om hvordan foreldre til barn innen autismespekteret opplever sitt møte og kommunikasjonen med rådgivere. Spørsmålene vil blant annet omhandle hva som kjennetegner et godt møte og en god rådgiver for deg. En rådgiver er en person som yter hjelp. Det kan være en lærer, lege, person i PPT, habilitering ol. Kravet mitt er at det er minst tre år siden barnet ditt fikk stilt en diagnose, og du som forelder har hatt kontakt med en eller flere rådgivere på veien. Du må snakke og forstå norsk og helst bo i Oslo.  Prosjektet er en masterstudie ved Universitetet i Oslo og godkjent av NSD- Norsk senter for forskningsdataAS. Undersøkelsen blir gjennomført som et individuelt intervju og vil vare ca. 60 minutter.

Dersom du har spørsmål, ønsker mer informasjon, eller ønsker å delta, ta kontakt med meg;

Ann Helen Rinden på mobil 92042001 eller på mail: annhelenrinden@hotmail.com

Evt. ta kontakt med min veileder Hanne Marie Høybråten Sigstad på tlf. 22858127 eller på mail: h.m.h.sigstad@isp.uio.no