Hvem jobber i SPISS?

Alle som jobber i SPISS har hvert sitt eget enkeltmannsforetak, men samarbeider om saker, faglig profil etc. Vi ser det dermed som hensiktsmessig å presentere oss som en samlet gruppe utad. Vi har alle lang erfaring fra autismefeltet og tilstøtende fagområder. Samtidig har vi noe ulike spesialområder innenfor dette. Det gjør at vi sammen kan dekke både en bredde og en dybde på vårt fagfelt.

Hver enkelt medarbeider fakturerer sine egne kunder direkte. Fakturaer vil være merket med den enkeltes firmanavn og organisasjonsnummer, samt med logoen til SPISS. Fra alle utenom daglig leder (som har enkeltmannsforetaket SPISS) vil logoen være merket "SPISS Samarbeidspartner". Henvendelser angående fakturaforhold må  rettes til den av oss som har saken. Kontaktinformasjon, firmanavn, org.nr. og postadresse til hver enkelt medarbeider, samt en beskrivelse av våre spesialområder, kan leses i presentasjonene av oss under her.

Priser

SPISS er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester.

 • Vi har doble priser i helgene. Helg defineres som f.o.m. fredag kl 17.00, t.o.m. mandag kl. 08.00.
 • Ved oppdrag med lang reisetid beregner vi kompensasjon for tiden. Dette avtales i forkant.
 • Kost- og kjøregodtgjørelse beregnes etter statens satser og avtales i forkant av det enkelte oppdrag.

FRIST  FOR AVBESTILLING: 24 timer i forkant av avtalen. Dersom avtalen avbestilles senere enn dette, samt ved manglende oppmøte til avtale, faktureres det for avtalen.

.

SPISS PODKAST

SPISS har sin helt egen Podcast der du kan høre oss snakke om tema vi er opptatt av. I noen episoder har vi også spennende gjester!

Klikk på bildet for å høre våre podcast-episoder!


Litt om hvordan vi i SPISS jobber

Vi har som prinsipp at vi selv skal kunne praktisk gjennomføre alle tiltak vi ber/rådgir andre om. Det fører til at vi som regel er med i praktisk innføring, oppstart og utpøving av teknikker, metoder og hjelpemidler. Videre mener vi at vi skal jobbe når den vi skal hjelpe er tilgjengelig, ikke at vedkommende må være tilgjengelig når vi er på jobb. Dette fører til at vi ikke har faste arbeidstider, men jobber når det funker for den/de vi skal hjelpe, enten det er tidlig på morgenen eller sent på kvelden, i helger eller i ferier. Og selvfølgelig også på vanlige hverdager og på dagtid.

Alle som jobber i SPISS har lang erfaring i å arbeide og samarbeide  med personer som har diagnoser relatert til  autismespekteret, samt deres pårørende og personal. Vi er også opptatt av å holde oss godt orientert innen vårt felt. De som jobber i SPISS skal være forskjellige og ha forskjellig kunnskap og kompetanse innen autismefeltet, slik at vi kan supplere hverandre og tilsammen dekke den bredden og dybden som kreves når man skal tilby spisskompetanse. Metoder vi har kjennskap til og benytter er blant annet ABA (TIOBA, EIBI), TEACCH, Sosiale historier, SON-Rise, Lavaffektiv tilnærming, PDA-strategier, Intensiv interaksjon og Kognitiv affektiv trening. Spør oss, dersom det er metoder eller innfallsvinkler som ikke er spesifikt nevnt her, som du lurer på om vi kan jobbe etter. Vi velger metoder og innfallsvinkler med utgangspunkt i den enkelte persons egenskaper, samt i den foreliggende problemstilling og selvfølgelig i fullt samarbeid og forståelse med våre oppdragsgivere.

 • Vanlig arbeidsgang

  Det er lett å få kontakt med SPISS, det er bare å ringe, sende en e-post eller et brev, enten direkte til den medarbeideren man ønsker kontakt med, eller til daglig leder, Torill Fjæran-Granum, dersom man er usikker på hvem man vil ha hjelp fra.

  Les mer…
 • Våre verdier

  SPISS sitt arbeid bygger på noen grunnleggende verdier. Disse er: Faglig, Praktisk og Tilgjengelig.

  Les mer…