Hvem jobber i SPISS?

.

Priser

SPISS er en privat virksomhet uten økonomisk støtte fra det offentlige. Det betyr at den enkelte oppdragsgiver må betale for våre tjenester.

Priser 2018 Priser 2018 Klikk på bildet for å forstørre.
 • Vi har doble priser i helgene. Helg defineres som f.o.m. fredag kl 17.00, t.o.m. mandag kl. 08.00.
 • Ved oppdrag med lang reisetid beregner vi kompensasjon for tiden. Dette avtales i forkant.
 • Kost- og kjøregodtgjørelse beregnes etter statens satser og avtales i forkant av det enkelte oppdrag.
 • Egne satser for sakkyndighetsarbeid.

FRIST  FOR AVBESTILLING: 24 timer i forkant av avtalen. Dersom avtalen avbestilles senere enn dette, samt ved manglende oppmøte til avtale, faktureres det for avtalen.

Litt om hvordan vi i SPISS jobber

Alle som jobber i SPISS har lang erfaring i å arbeide og samarbeide  med personer som har diagnoser relatert til  autismespekteret, samt deres pårørende og personal. Vi er også opptatt av å holde oss godt orientert innen vårt felt. De som jobber i SPISS skal være forskjellige og ha forskjellig kunnskap og kompetanse innen autismefeltet, slik at vi kan supplere hverandre og tilsammen dekke den bredden og dybden som kreves når man skal tilby spisskompetanse.

Metoder vi har kjennskap til og benytter er blant annet ABA (TIOBA, EIBI), TEACCH, Sosiale historier, SON-Rise, Lavaffektiv tilnærming, PDA-strategier, Intensiv interaksjon og Kognitiv affektiv trening. Spør oss, dersom det er metoder eller innfallsvinkler som ikke er spesifikt nevnt her, som du lurer på om vi kan jobbe etter. Vi velger metoder og innfallsvinkler med utgangspunkt i den enkelte persons egenskaper, samt i den foreliggende problemstilling og selvfølgelig i fullt samarbeid og forståelse med våre oppdragsgivere.

 • Våre verdier

  SPISS sitt arbeid bygger på noen grunnleggende verdier. Disse er: Faglig, Praktisk og Tilgjengelig.

  Les mer…
 • Vanlig arbeidsgang

  Det er lett å få kontakt med SPISS, det er bare å ringe, sende en e-post eller et brev, enten direkte til den medarbeideren man ønsker kontakt med, eller til daglig leder, Torill Fjæran-Granum, dersom man er usikker på hvem man vil ha hjelp fra.

  Les mer…