Hefte 11, IP og IOP

Hvordan bør en IP og en IOP være?

  • Artnr: 1011

Beskrivelse av artikkelen

Dette heftet er en praktisk innføring i hva IP og IOP er, hvordan de kan lages og hva de skal brukes til. Heftet er basert på SPISS sitt populære kurs i
dette temaet.

Innhold i heftet er: Samarbeid, Hvorfor samarbeide, Hvem skal samarbeide,
Samarbeidsformer, Samarbeidsverktøy, Hierarki, hensikt, Lovhjemling, Deltagere, Bruk, Å lage planene, Beskrivelser av målpersonen, Målvalg, Tiltak og metoder,
Forutsetninger, Registrering, Evaluering og Rapportering.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2011. ISSN: 1890-5676