Hefte 3, Tegn til Tale for nybegynnere

Om tegn til tale brukt med personer med ASD

  • Artnr: 1003

Beskrivelse av artikkelen

Heftet har foreldre og fagfolk med liten eller ingen erfaring med Tegn til Tale (tegnstøttet norsk) og / eller døves tegnspråk som målgruppe. Første del av heftet tar for seg metodikk, teknikk og teori omkring kommunikasjonshjelpemidler
generelt og Tegn til Tale spesielt. Andre del av heftet inneholder illustrasjoner (foto) av tegn forfatteren har erfart er blant de første og mest viktige tegn man trenger når man setter i gang arbeid med Tegn til Tale. Heftet er først og fremst
tenkt for de som skal forholde seg til personer med autismespekterforstyrrelser, men passer også i forhold til andre diagnosegrupper der det er behov for kommunikasjonshjelpemidler.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2006. ISSN: 1890-5676