Hefte 4, Asperger syndrom

Enkel informasjon til ungdom og voksne

  • Artnr: 1004

Beskrivelse av artikkelen

Heftet inneholder enkel informasjon om hva Asperger syndrom er. Heftet er skrevet for ungdom og voksne som har fått diagnosen Asperger syndrom, men som ikke helt vet hva dette går ut på og som kanskje heller ikke helt aksepterer diagnosen, men kan med fordel leses også av foreldre og andre som ønsker en innføring i Asperger syndrom.
Tema i heftet er;
1.Hva er Asperger syndrom? (Om at hjernen fungerer
annerledes, om persepsjonsvansker, søvnvansker, stress
og om de tre kjernevanskene)
2.Fordeler med å ha Asperger syndrom

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2006. ISSN: 1890-5676

En oppdatert versjon av heftet finnes som E-bok. Se under.

Se også