Hefte 7, Ideboka

Hvordan forholde seg til barn og unge med ASD? Om vansker og tiltak.

  • Artnr: 1007

Beskrivelse av artikkelen

I Ideboka beskrives en rekke tiltak og metoder som kan benyttes i forhold til mennesker med autismespekterforstyrrelser. Heftet innledes med en beskrivelse av de typiske vanskene og hvordan de kan vise seg i praksis. Hovedvekten i heftet er imidlertid lagt på praktiske ideer og tiltak. Tema som tas opp er kartlegging, voksenatferd, tilrettelegging, kommunikasjon, selvforståelse og utfordrende atferd. Vedlagt følger skjema for analyse av utfordrende atferd og for kartlegging av kommunikasjon.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2008. ISSN: 1890-5676

En oppdatert versjon av heftet finnes som E-bok. Se under.

Se også