Hefte 8, Partnerkompetanse

Om å få og bli kjæreste, når en av partene har barn med ASD

  • Artnr: 1008

Beskrivelse av artikkelen

Dette heftet er skrevet for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser som har fått eller planlegger å få en ny kjæreste, samt for de nye kjærestene. Heftet
tar opp problemstillinger som blir aktuelle når et nytt forhold skal etableres der kunnskap om og kjennskap til barnet med de spesielle behovene blir viktig. Heftet
belyser problemstillingene fra både foreldrerens og den nye partnerens perspektiv. Tema som tas opp er informasjon, forhold til nye søsken, når kjæresten blir
læreren, å være i beredskap og mye annet. Heftet er skrevet av et par som forteller om sine egne erfaringer med dette.

Forfattere: Anonyme

Utgitt i 2008. ISSN: 1890-5676