Hefte 9, Kartlegging av arbeidsferdigheter

Et kartleggingsintervju med veileder.

  • Artnr: 1009

Beskrivelse av artikkelen

Dette heftet er spesielt skrevet til de som arbeider med å gi råd om valg av utdanning og yrke. Heftet dreier seg om hvordan dette arbeidet bør gjøres når den som skal
få råd har høytfungerende autisme eller Asperger syndrom. Inkludert i heftet følger et omfattende kartleggingsskjema med veileder samt flere andre nyttige skjema til bruk i karriereveiledningen. Det beskrives også en modell for karriereveiledning for denne gruppen rådsøkere.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2009. ISSN: 1890-5676