Hva er Hva E-bok

Om tilbud og tiltak for mennesker med autismetilstander

  • Artnr: 1001E

Beskrivelse av artikkelen

E-bokens innhold er omarbeidet og oppdatert i juli 2020 og vil deretter oppdateres jevnlig.

Denne boken er ment som en første informasjon og guide til fordypning når det gjelder ulike tilbud for personer med autismespektertilstander. Boken presenterer en rekke metoder, program og hjelpemidler.

Presentasjonene er kortfattede og går ikke i dybden, men det er oppført internettlinker og/eller litteraturhenvisninger slik at leseren selv kan finne fram til mer informasjon om det som fanger interesse.

Boken inneholder IKKE omtale av konkrete skoler eller behandlingssteder og presenterer tilbudene uten å ta stilling til om de er å anbefale eller ikke.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2020. ISSN: 1890-5676

(Heftet som e-boken er basert på ble utgitt i 2006. Se lenke under her.)

Se også