Hvem er jeg?

Arbeidsbok som gir hjelp til et godt selvbilde og økt empatisk evne

  • Artnr: 2001

Beskrivelse av artikkelen

En arbeidsbok som passer for barn i førskole og småskolealder (ca 4 - 10 år) eller som fungerer på tilsvarende nivå. Arbeidsoppgavene består for det meste av
avkryssingsoppgaver og boken er full av enkle, gode illustrasjoner. Alle oppgavene i boken finnes også på en CDRom som følger med! I tillegg inneholder boken teori om de ulike jeg-bevissthetene, samt en mengde ideer til hvordan boken kan brukes og hvordan man kan jobbe videre med samme tema. Noen av temaene som tas opp i boken er følelser, sosiale regler, kroppen og selvbildet. Boken er
meget populær i Sverige og benyttes både i   barnehager, i klasser i grunnskolen og i spesialundervisning. Boken er solgt i flere tusen eksemplarer i Sverige og er
oversatt til flere språk.

Forfatter: Birgitta Andersson

Til norsk ved: Torill Fjæran-Granum.

Utgitt i 2007. ISBN: 978-82-997491-0-7