Ideboka e-bok 2 deler

Hvordan forholde seg til barn og unge med ASD? E-bok

  • Artnr: 1007E

Beskrivelse av artikkelen

E-bøkenes innhold er oppdatert i Juni 2020 og vil deretter oppdateres jevnlig.

I Ideboka beskrives en rekke tiltak og metoder som kan benyttes i forhold til mennesker med autismespekterforstyrrelser. Boken innledes med en beskrivelse av de typiske vanskene og hvordan de kan vise seg i praksis. Hovedvekten i heftet er imidlertid lagt på praktiske ideer og tiltak.

Tema som tas opp er blant annet:

  • kartlegging
  • voksenatferd
  • tilrettelegging
  • kommunikasjon
  • selvforståelse
  • utfordrende atferd.

E-boken kommer i 2 deler.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2020. ISSN: 1890-5676

Husk å oppgi den E-postadressen du vil motta E-boken til!