Intensiv og tilpasset kommunikasjon

Om å nå fram til nonverbale personer på tidlig utviklingsnivå

  • Artnr: 2012

Beskrivelse av artikkelen

Denne boken har undertittelen «Å bruke Intensiv Interaksjon for å komme i kontakt med mennesker med utviklingshemming og autismespektertilstander» og handler om en metode for å komme i kontakt med og skape en relasjon til mennesker det ellers er svært utfordrende forholde seg til. Metoden bruker
kroppsspråket til personer med autisme og utviklingshemming og får fram en måte å uttrykke seg på som gjør det mulig å bygge relasjoner ved å flytte oppmerksomheten fra ensom selvstimulering til felles aktivitet. Resultatet er ikke bare en markert reduksjon i vanskelig håndterbar atferd og en bedret evne til å kommunisere - viktigere er det at mange foreldre til ikke-verbale personer også sier at ”de er bare mye lykkeligere”. Boka dekker ikke bare de praktiske sidene ved innføring av denne teknikken, men også tenkningen bak den og er uvurderlig for foreldre, personale og alle som arbeider med, eller utforsker verdenen til
ikke-verbale personer som har alvorlige lærevansker eller alvorlige atferdsmessige
utfordringer.

Forfatter: Phoebe Caldwell

Til norsk ved: Ellen Ekevik

Utgitt i 2013. ISBN: 978-82-8234-015-1