IP og IOP

E-bok om planverktøyene IP og IOP

  • Artnr: 1011E

Beskrivelse av artikkelen

Denne E-boken handler om planverktøyene IP (Individuell Plan) og IOP (Individuell Opplærings Plan). Boken ble først skrevet i 2011 og utgitt som trykket hefte. Mye har skjedd siden den gang, inkludert min egen utvikling. Den versjonen du leser nå er derfor en oppdatert versjon, fra 2021, nå i praktisk E-bok versjon.

De fleste kommuner har vedtatt sine egne skjema både for IP og IOP som kommunens institusjoner og tjenesteytere pålegges å benytte. Det har derfor liten hensikt å legge arbeid i å utarbeide ”det perfekte skjema”. Et slikt skjema finnes nok heller ikke. Jeg er ikke opptatt av hvordan de skjemaene akkurat DU er pålagt å bruke ser ut. Det viktige er ikke hva overskriftene heter eller hvordan skjemaet er utformet, men innholdet. Det du fyller skjemaet med, de mål, tiltak og begrunnelser du velger – DET er det viktige. Og jeg er ganske sikker på at du vil greie å putte inn det jeg foreslår i denne boken i et hvilket som helst skjema!

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt: 2021

Husk å oppgi den E-postadressen du vil motta E-boken til!