Jakten på sannheten om Asperger syndrom

Spørsmål og svar fra mange om hva Asperger syndrom kan være

  • Artnr: 1018

Beskrivelse av artikkelen

I denne boken stilles 11 spørsmål om Asperger syndrom til en rekke fagfolk samt til flere personer som selv har diagnosen. Spørsmålene dreier seg blant annet om empati, personlighet, sykdom, annerledeshet og andre viktige problemstillinger knyttet til Asperger syndrom. Blant fagfolk som har besvart spørsmålene finner
vi blant annet Tony Attwood, Børge Holden og Jon Fauskanger Bjåstad. Spennvidden blant personer som selv har diagnosen er aldersmessig fra 15 til
49. I tillegg har to fedre bidratt med sine oppfatninger.  Koi gjengir svarene i denne boken, reflekterer rundt dem og trekker tråder til sine egne erfaringer.

Forfatter: Gustav Koi

Utgitt i 2011. ISBN: 978-82-8234-009-0

Se også