Kurs: Forutsigbarhet vs. fleksibilitet, 11/2,2019

Hva kan trenes og hva må tilrettelegges?

  • Artnr: 4144

Beskrivelse av artikkelen

Rigiditet og avhengighet av rutiner og struktur er noe de fleste mennesker med en autismespektertilstand (ASD) setter pris på og har behov for. Samtidig vet vi at de vil utsettes for uforutsigbarhet og endringer mange ganger i løpet av livet sitt. I noen tilfeller kan det nesten virke som vi som skal hjelpe er mer rigide enn de vi hjelper, ofte ut fra en frykt om å gjøre livene deres vanskeligere. Men er det å gjøre dem en bjørnetjeneste når vi forsøker å gjøre dagene like og hjelperne få?

På dette kurset skal vi forsøke å svare på blant annet disse spørsmålene:

  • Hvor mye skal mennesker med ASD skjermes for det uforutsigbare?
  • Hvor rigide eller firkantede må vi være for at ting skal funke?
  • Kan fleksibilitet læres eller utvikles?
  • Hvordan kan vi trene og tilrettelegge for fleksibilitet og toleranse for uforutsigbarhet?

Kurset passer for både fagfolk og pårørende.

Pris: Kr. 850,- pr. person

Foreleser: Torill Fjæran-Granum

Dato: Mandag 11. februar, 2019

Tid: Kl. 9.00 -15.00

Sted: SPISS sine lokaler i Frysjaveien 33b. Dersom det blir mange påmeldte flyttes kurset til andre lokaler. Påmeldte får da beskjed om dette på e-post (Husk derfor å oppgi en e-post som sjekkes jevnlig).

Servering: Enkel lunsjservering - gi beskjed ved påmelding dersom du har allergier eller intoleranser når det gjelder mat, som vi må ta hensyn til.

Påmeldingsfrist: 25/1, 2019