Kurs: IVAS, 27/5,2019

IVAS, Et informasjons og kommunikasjonsverktøy tilpasset personer med ASD

  • Artnr: 4152

Beskrivelse av artikkelen

Informasjons- og kommunikasjonsverktøyet IVAS er utviklet som en guide for å hente systematisk informasjon om de behov personen selv mener er viktig for å fungere godt i skole, studie eller arbeid. Fokuset er bevisst lagt på personens sterke sider, samt læringsbetingelser knyttet til pedagogisk tilrettelegging og kompensatoriske arbeidsmåter. Hovedformålet er at verktøyet skal gi informasjon om personens egne vurderinger av forhold som er viktige for å mestre skole- eller arbeidsdag.

IVAS består av to deler, en for elever fra 4 klasse i grunnskolen og ut videregående skole og en for voksne i overgangen til studie eller arbeid.

IVAS permen har lenge vært utsolgt fra Statped, der den tidligere har blitt utgitt. Fra 2019 er det SPISS Forlag som gir ut permen og videreutvikler den. Dette er en ny og revidert utgave.

På dette kurset vil vi gå grundig gjennom hele IVAS verktøyet, både når det gjelder bakgrunn, begrunnelse og målgrupper, hvordan det er ment at verktøyet skal brukes, hva vi ønsker å oppnå og ikke minst hvordan vi kan tolke og benytte den informasjonen vi får.

Selv om IVAS i første omgang er utviklet for bruk med personer med høytfungerende autisme/Asperger syndrom, kan den også være et nyttig redskap i arbeid med mange andre personer, der det er behov for konkretisering av tilretteleggingsbehovet, slik vedkommende selv opplever det.

Målgruppe for kurset er derfor alle som jobber med barn, unge og voksne som trenger tilrettelegging på skole eller arbeidsplass, og selvfølgelig særlig mennesker med ASD. Dette betyr lærere, NAV ansatte, PPT, BUP, Habiliteringstjenesten, ansatte ved høyskoler, universitet og andre studiesteder og alle andre interesserte.

Pris: Kr. 850,- pr. person

Foreleser: Torill Fjæran-Granum

Dato: Mandag 27. Mai, 2019

Tid: Kl. 9.00 -15.00

Sted: SPISS sine lokaler i Frysjaveien 33b. Dersom det blir mange påmeldte flyttes kurset til andre lokaler. Påmeldte får da beskjed om dette på e-post (Husk derfor å oppgi en e-post som sjekkes jevnlig).

Servering: Enkel lunsjservering - gi beskjed ved påmelding dersom du har allergier eller intoleranser når det gjelder mat, som vi må ta hensyn til.

Påmeldingsfrist: 16/5,2019