Kurs: Synkronisert og målrettet, 24/4,2019

Om samarbeid og forståelse

  • Artnr: 4150

Beskrivelse av artikkelen

Personer med autismespektertilstander (ASD) kan opptre veldig forskjellig på ulike arenaer, noe som kan skape tanker om at "de andre" enten ikke er sannferdige eller ikke er flinke nok. Denne mistilliten mellom samarbeidspartene kan få store konsekvenser for personen det gjelder, samt for de som forholder seg til ham/henne. Det blir derfor nødvendig med et synkronisert og målrettet samarbeid, der alle parter føler seg likeverdige i arbeidet. Akkurat som i et korps eller orkester er det ikke nok at man er med og spiller instrument, man må spille den samme melodien og helst samtidig. I tillegg til å være samstemt må man også jobbe mot samme mål, et korps kommer ikke langt om alle medlemmene går i hver sin retning! I dette kurset utforsker vi ideen om synkronisert og målrettet samarbeid, hva det vil si for involverte parter og ikke minst for personen vi alle forsøker å støtte.

Kurset passer for både fagfolk og pårørende, og både for de som jobber direkte og de som veileder eller administrerer.

Pris: Kr. 850,- pr. person

Foreleser: Torill Fjæran-Granum

Dato: Onsdag 24. april, 2019

Tid: Kl. 9.00 -15.00

Sted: SPISS sine lokaler i Frysjaveien 33b. Dersom det blir mange påmeldte flyttes kurset til andre lokaler. Påmeldte får da beskjed om dette på e-post (Husk derfor å oppgi en e-post som sjekkes jevnlig).

Servering: Enkel lunsjservering - gi beskjed ved påmelding dersom du har allergier eller intoleranser når det gjelder mat, som vi må ta hensyn til.

Påmeldingsfrist: 9/4,2019