Kurs: Ungdom med ASD og depresjon, 21/2, 2019

Hvordan forstå og behandle ungdom med ASD og depresjon?

 • Artnr: 4200

Beskrivelse av artikkelen

Psykologspesialist Anne Gro Innstrand jobber mye med unge med autismespektertilstander som også har symptomer på depresjon. Hun behandler ungdommer, samt veileder også ofte foreldre og miljøterapeuter. Kurset vil belyse hvordan vi kan forstå symptomer på depresjon hos unge mennesker med ASD og hvordan vi kan behandle dette.

Mange trekk ved ASD som tilbaketrekning, vegring og isolering kan minne om symptomer på depresjon.

 • Hvordan kan vi skille mellom trekk ved ASD og symptomer på depresjon? 

Enkelte med ASD har erfaring med mobbing og sosial utestengning.

 • Hvordan påvirker dette selvtilliten?
 • Hvordan kan vi best mulig forebygge og møte disse situasjonene? 

Mange unge med ASD har erfaring med å ikke få sin hverdag tilrettelagt på skolen eller etter skoletid i forhold til sine behov.

 • Hvordan påvirker dette opplevelse av mestring?
 • Hvordan kan dette påvirke opplevelsen av glede over de daglige oppgavene? 

Behandling:

 • Hvordan behandle ungdom med ASD og depresjon?
 • Hva er gode faktorer for å lykkes i behandling av unge med ASD og depresjon?
 • Hva er erfaringen i SPISS på hvordan behandling og veiledning best kan tilrettelegges?
 • Hvordan legge tilrette behandling når ungdommen ikke vil "møte til timen"?
 • Hvordan legge tilrette behandling når ungdommen er lei av "hjelp" og opplever alle voksne som "mer mas"?

Kurset er ment for unge og voksne med ASD, foreldre, miljøarbeidere, veiledere og behandlere innen psykisk helsevern. 

Pris: Kr. 850,- pr. person

Foreleser: Anne Gro Innstrand

Dato: Torsdag 21. februar, 2019

Tid: Kl. 9.00 -15.00

Sted: Småsalen i Fana Kulturhus, Øvre Nesttunvegen 18, 5221 Bergen (Trykk på adressen for link til kart)

Servering: Enkel lunsjservering - gi beskjed ved påmelding dersom du har allergier eller intoleranser når det gjelder mat, som vi må ta hensyn til.

Påmeldingsfrist: 11. februar 2019