Norsk skole i møte med autismen

Et juridisk perspektiv på elever med ASD sine rettigheter i skolen

  • Artnr: 1024

Beskrivelse av artikkelen

I denne boken beskriver juristen og forfatteren Ken Uggerud en enkelt-sak han har fulgt tett. Dessverre er det han forteller om så altfor kjent. Dette er problemstillinger mange kommer opp i mange ganger gjennom et barns/en ungdoms skoletid, i de tilfeller der eleven har en utviklingsforstyrrelse som autisme, Asperger syndrom, Tourette syndrom eller ADHD. Uggerud beskriver saken og trekker fram alle juridiske feil en skole kan begå, samtidig som han hele tiden knytter elevenes rettigheter opp mot lovtekst. På den måten gir han leseren en verdifull innsikt i hva man faktisk kan kreve og forvente og hvordan man kan begrunne dette.

Boken er formet slik at den både kan leses fra perm til perm som en sammenhengende historie, men også benyttes som oppslagsbok og arbeidsbok. Boken henvender seg ikke bare til spesialpedagoger og studenter, men også til skoleledere, kommuner, advokater og andre jurister, PPT, BUP og andre i hjelpeapparatet rundt disse elevene og ikke minst til foreldre og andre pårørende som her får et dokument de kan bruke direkte og med loven i hånd for å bedre sine egne barns rettigheter i skolen.

Forfatter: Ken Uggerud

Utgitt i 2016

ISBN: 978-82-8234-024-3