Persepsjon hos personer med autisme og Asperger sy

Om ulike sensoriske erfaringer hos personer med ASD

  • Artnr: 2004

Beskrivelse av artikkelen

Denne boken fokuserer på den rollen perseptuelle problemer spiller for autisme, slik den identifiseres av de som selv har autisme. Den første delen av boken dekker de "uvanlige" sensoriske og perseptuelle erfaringene og følsomhetene som ofte ignoreres av profesjonelle. Den andre delen av boken tar for seg kartlegging (kartleggingsinstrumentet SPC-R) og intervensjon med praktiske anbefalinger i forhold til å velge passende metoder og teknikker for å eliminere problemene og forsterke styrkeområdene.

Under her finner du en link til et pdf dokument med kartleggingsintervjuet SPC-R (Sensorisk profil Sjekkliste - Revidert) som du kan laste ned til din pc. Dette intervjuet kan tas med foresatte, lærere og andre som kjenner personen med autismespekterforstyrrelser. En del av spørsmålene kan også besvares via observasjon. Intervjuet er også gjengitt i boken, men pdf-dokumentet vil være enklere å bruke enn å kopiere ut av boken.

VIKTIG! Du trenger boken for å forstå og tolke skårene i intervjuet, samt foreslå passende tiltak!

Forfatter: Olga Bogdashina

Til norsk ved: Ellen Ekevik

Utgitt i 2008. ISBN: 978-82-997491-8-3

Link til SPC-R skjemaet finner du HER