Samtalepartner

Om å være en god samtalepartner for barn og unge med ASD

  • Artnr: 1012E

Beskrivelse av artikkelen

Denne E-boken er en oppdatert versjon av heftet som først ble utgitt på SPISS Forlag i 2014. Heftet er blitt et mye solgt og brukt dokument, blant annet på høyskoler som utdanner spesialpedagoger.

Boken er til alle som er villige til å utforske sin egen rolle i kommunikasjonen med barn og unge med en autismespekterdiagnose (ASD) uansett hvilken rolle du spiller i barnets liv. En samtale krever to partnere og har den ene et problem har begge det. Vi ønsker alle å styrke barnets kommunikative kompetanse, men hvordan man kan trene på dette er det skrevet mye om. Hva barnet trenger å lære vil derfor ikke bli diskutert i dybden i denne boken. Her rettes fokus først og fremst mot samtalepartnerens rolle og kommunikative strategier. Det er behov for en økt bevissthet om hvordan den sterkeste partneren kan endre sin måte å kommunisere og samhandle på slik at felles mening og forståelse lettere kan oppstå. «Samtalepartner» kan her like gjerne bety samværspartner, dialogpartner eller kommunikasjonspartner og «snakke om» kan like gjerne bety å leke sammen eller kommunisere ved hjelp av kroppsspråk, tegn og bilder som å snakke.

Forfatter: Anne Marie Endresen.

Utgitt: 2021

Husk å oppgi den E-postadressen du vil motta E-boken til!