Sex, kjærlighet og Aspergers syndrom

En bok om pubertet, voksenliv, identitet, seksualitet og søken etter kjærlighet

  • Artnr: 2011

Beskrivelse av artikkelen

Denne boken dreier seg om alt fra pubertet til det å ønske seg og å være kjæreste og om seksualitet og dens uttrykk. Boken tar opp viktige tema som selvvalgt og påtvunget ensomhet, hvordan være en part i et forhold (både hvordan det er for en person med AS å være i et forhold og hvordan det er for andre å være i et forhold med en person med AS.) Den handler om vansker knyttet til pubertet, det å ønske seg og skaffe seg kjæreste og det å leve ut seksualiteten sin i trygge former. Boken inneholder også en egen del kalt «Kjærlighetsskole for aspergere» der personer med AS får en mengde konkrete og praktiske tips til hvordan de kan bedre sjansene sine i kjærlighetsspillet. Denne delen kan også være et godt utgangspunkt for utarbeiding av undervisning på temaet. Jalakas har basert boken på en rekke intervjuer med ungdom og voksne med Aspergers syndrom, samt på den nyeste forskningen på området. Fakta i boken er tilpasset norske forhold.

Forfatter: Inger Jalakas

Til norsk ved: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2013. ISBN: 978-82-8234-013-7