Studieliv

En praktisk bok for de som skal studere videre etter avsluttet grunnskole!

  • Artnr: 1026

Beskrivelse av artikkelen

Dette er en informasjons- og arbeidsbok for deg som skal begynne på videregående skole eller videre studier etter dette, samt for dine nærmeste som vil/skal hjelpe deg. Boken er konkret, direkte og praktisk og fyller et behov for råd til og for unge mennesker med autismetilstander som skal utdanne seg videre etter avsluttet grunnskole. I norsk skolesystem opplever mange at mens barne- og ungdomsskoler stort sett har gode rammer og rutiner for å ivareta elever med autismespektertilstander, blir kravene større og ofte hjelpen dårligere tilpasset jo lenger opp i utdanningssystemet de kommer. På videregående skole er det fortsatt en del støttetiltak, selv om de ikke alltid er like godt kjent eller tilpasset som i grunnskolen, men på høyskoler og universitet må de fleste studentene klare seg mer eller mindre selv. Det finnes støtteordninger her også, men de er mindre kjent, kanskje fordi disse utdanningsstedene ikke har like omfattende erfaring med mennesker med autisme, verken når det gjelder antall studenter eller over tid. Vi vet imidlertid at stadig flere unge mennesker med autisme eller Asperger syndrom ønsker å ta høyere utdanning, søker og får plass. Denne boken er derfor et viktig og nødvendig innspill og hjelpemiddel, for studenten selv, men også for de rundt ham eller henne. Man bør begynne å arbeide med boken så snart man vet hvilket studie man har kommet inn på, for å starte forberedelsene til sitt nye studieliv!

Forfatter: Annette Møller

Utgitt i 2017. ISBN: 978-82-8234-026-7