Tronds bok

Bruddstykker fra en autistisk manns liv

  • Artnr: 1032

Beskrivelse av artikkelen

Boken forventes klar til utsendelse i august/september 2020 - Kan allerede nå forhåndsbestilles!

I denne boken forteller Asta Øen Lundgren om sin sønn; Trond, fra han ble født til han fyller 50 år. Hun forteller om et liv med mange utfordringer, men også med mange små og store gleder.

Forfatteren sier: Mitt håp er at andre foreldre skal slippe å slite seg helt ut, og at Trond sitt liv viser at det går an å få et godt liv selv om det til tider har virket håpløst, og da mener jeg ikke autisten, men at det er systemet, eller mangelen på det, som sliter en ut.

I tillegg til å være en beretning om et særegent liv, er dette et tidsbilde fra den gangen autisme var et ukjent begrep i Norge, fra da Autismeforeningen hadde sin spede start, via utviklingen av folks rettigheter og forståelse og fram til i dag, med de tilbud og den kompetansen som nå finnes.

Tronds bok handler om Trond, men også om de rundt Trond, både nær familie, lærere, miljøpersonale, støttekontakter, avlastere, administratorer, politikere og andre som har møtt Trond.

Men først og fremst handler boken om Trond – dette er hans liv, hans historie.

Forfatter: Asta Øen Lundgren

Utgis i 2020. ISBN: 978-82-8234-031-1