Vi jobber med følelser

Et undervisningsopplegg for sinne- og angstmestring for barn

  • Artnr: 2013

Beskrivelse av artikkelen

Her presenteres STAMP-metoden, et konkret og detaljert undervisningsopplegg for sinne- og angst-mestring for barn med ASD som fungerer tilsvarende alderen 5 - 10 år. Barn med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom i denne alderen har særlige vansker med å forstå og kontrollere følelsene sine, spesielt når disse følelsene er negative. Denne praktiske håndboken for fagfolk inneholder en samling enkle strategier for å hjelpe de barna som har slike vansker til å redusere negative følelser og øke positive følelser i hverdagen.

STAMP benytter en kognitiv atferdsterapeutisk innfallsvinkel. Boken skisserer et dynamisk og effektivt gruppeopplegg på i alt 9 sesjoner som inneholder metoder, leker og aktiviteter som er utviklingsmessig aldersadekvate. Her finner vi ulike behandlings-komponenter som blant annet affektiv trening, kognitiv restrukturering og den emosjonelle verktøykassen. Inkludert i boken (på side 6) er en link til en nedlastbar og redigerbar versjon av alle barne- og foreldreark man trenger samt lydfiler til de sangene som benyttes i opplegget.

Forfattere: Anglea Scarpa, Anthony Wells & Tony Attwood

Til norsk ved: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2013. ISBN: 978-82-8234-014-4