Webinar: Jenter og ASD, 27/8,2020

Om identifisering og tiltak - 2 timers webinar

  • Artnr: 4504

Beskrivelse av artikkelen

I dette 2 timer lange webinaret er fokuset på jenter og kvinner med autismespektertilstander. Som mange vet, får jenter ofte sent diagnose, fordi de ikke uten videre passer inn i de diagnosekriteriene vi har. Disse er tilpasset gutter og menns atferd og tar ikke hensyn til de ulikhetene som finnes både biologisk og kulturelt mellom gutter og jenter. Det har vist seg å være et internasjonalt problem at jenter ofte "går under radaren" ved identifisering av vansker på autismesekteret og heller oftere får diagnoser som ADD, bipoar lidelse, schizofreni eller ulike perosnlighetsforstyrrelser. Mange føler seg ikke helt hjemme i disse diagnosene og opplever at tiltakene de blir tilbudt ikke har ønsket effekt. Dersom de som utreder ikke har spesialisert kunnskap om hvordan jenter eller kvinner på autismespekteret framstår, kan dette føre til at disse jentene blir gående uten effektive støttetiltak i lang tid. Mange får ikke rett diagnose og rett hjelp før langt opp i tenårene eller i voksen alder. I mellomtiden kan de ha utviklet ulike tilleggslidelser som depresjon, angst, spiseforstyrrelser og annet.

I dette webinaret skal vi snakke om hva som kjennetegner jenter på autismespekteret, hva som skiller dem fra gutter med autismetilstander, hvordan de kan identifiseres, typiske utfordringer disse jentene og kvinnene kan ha og ikke minst om gode og nyttige støttetiltak

Webinaret vil holdes via platformen Zoom. Alt du trenger for å følge det direktesendte webinaret er en enhet med internett-tilkobling, samt ledig tid når webinaret foregår. Du kan stille spørsmål via chatfunksjonen underveis. Deltakere er ikke synlige for hverandre og dersom du ønsker kan du logge på med fiktivt navn.

Dagen før webinaret skal gå av stabelen får du en epost med lenke og passord, samt kopi av den powerpointen som skal vises. Husk derfor å oppgi en epostadresse du aktivt er innom!

Foredragsholder: Torill Fjæran-Granum

Dato: Torsdag 27. august, 2020

Tid: Kl. 18.00 - 20.00

Påmeldingsfrist: 25. august, 2020