Velkommen til SPISS!

SPISS er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespektertilstander (ASD). Alle som jobber i SPISS har lang og bred kompetanse fra arbeid og samarbeid med personer med autisme, Asperger syndrom og tilsvarende, i alle aldre og på alle funksjonsnivå.

SPISS tar oppdrag over hele landet.

SPISS tilbyr:

  • Konkret og målrettet opplæring og veiledning
  • Praktiske kurs og workshops
  • Nettbutikk som selger bøker og hefter fra SPISS Forlag, samt andre autismerelaterte produkter

SPISS gir tilbud til pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, fagfolk i barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, barnevern, habiliteringstjenester og alle andre som ønsker vår hjelp.

Ingen henvisning nødvendig!

Vi har kort ventetid og arbeider praktisk der DU er!

Sommerferie 2018

GOD SOMMER!

Sommerferie: fra og med søndag 1. Juli til og med søndag 5. august.

I denne perioden kan vi fortsatt kontaktes på e-post og telefon, men kontoret er ubemannet i perioden.

Siste utsending av varer fra nettbutikken er lørdag 30. juni (siste bestillingsdag før sommeren er fredag 29. juni).

Vi tar imot bestillinger også i Juli, men varer sendes ut fra nettbutikken første gang etter ferien lørdag 11. august.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

.