Å BYGGE BRO Del 3

Bruk av spørsmål

Mange barn med ASD synes det er vanskelig og meningsløst å svare på spørsmål. Manglende respons kan skyldes at barnet ikke forsto spørsmålet eller ikke visste svaret. Mange er også usikre på hva et spørsmål er og vet ikke at vi forventer svar på dem. Bruk ikke spørsmål for å småprate eller fylle hull i samtalen. Et barn med ASD vet ofte ikke hvilke spørsmål de forventes å svare på så la dem slippe å gjette.

Forbered på at et spørsmål kommer
For å sikre både at barnet er oppmerksomt og at det kan forberede seg på et spørsmål, kan man si: «Kari, nå skal jeg spørre deg om noe.»

Vær forsiktig med spørreord
Barn med ASD har vansker med å reflektere og undre seg over sammenhenger. Det kan være vanskelig å forestille seg hvorfor noen er sinte eller glade. Mange strever også med å forklare hvordan noe er gjort, for eks. hvordan de fant svaret på mattestykket. Noe som kan hjelpe er å lage hypoteser og presentere dem. Da kan barnet si hva det kjenner seg igjen i.

Skill tydelig mellom spørsmål og beskjeder/instrukser
«
Kan du ta på deg regnbuksen din?» er et spørsmål. Svaret kan bli «Nei, jeg vil ikke» «Ta på deg regnbuksen» er en instruks. Den kan sies like vennlig og det blir lettere for barnet å oppfatte hva du vil.

 

Nonverbal kommunikasjon

Barn med ASD har problemer med å analysere kroppsspråk og andre nonverbale tegn. Det betyr ikke at de ikke sanser noe av det. Tvert imot virker det som om mange veldig lett fanger opp stemninger. Problemet er å tolke dette og se en eventuell sammenheng med egen atferd. De oppfanger kanskje at noen ser sure og uengasjerte ut, men knytter ikke dette til at de selv har forelest om skinnesystemer i Norge i 20 minutter i bursdagsselskapet.

Ha et tydelig kroppsspråk som passer til det du sier
Ikke forvent at kroppsspråk og andre nonverbale tegn er nok til at barnet forstår hva du vil. Forklar gjerne sammenhengen mellom det du sier og hvordan du ser ut. Jo tydeligere vi er, jo enklere er det for barnet å oppfatte og lære.

Tolk barnets kroppsspråk og atferd som kommunikasjon
Mye av det vi tolker som problematisk atferd kan være en måte å kommunisere på. Denne kommunikasjonen er ikke nødvendigvis tilsiktet, men noe barnet gjør i mangel på bedre strategier. Tolk raust og lær barnet bedre måter å uttrykke det samme på.

Tid og overganger

Barn med ASD er sårbare for stress og tåler dårlig å ha liten tid. De synes det er vanskelig å avslutte aktiviteter de er i gang med og gå videre. I tillegg har mange en forsinket latenstid i forhold til kommunikasjon. Det vil si at det tar lenger tid enn vi forventer fra et budskap sendes og til de har oppfattet og bearbeidet det.     

Ta hensyn til latenstid og tål pauser
Mange barn med Asperger klager over at de voksne maser. Vi er ofte veldig raske med å gjenta en instruks, gjerne med andre ord hvis ikke barnet umiddelbart viser at han har oppfattet budskapet. Pauser i samtalen bør ikke fylles med småprat.

Visualiser og lag planer som støtter opp om det du sier
Bilder og skriftlig kommunikasjon kan gjøre det enklere for barnet å fortelle om erfaringer, ønsker og konflikter de står oppe i og det kan strukturere samtalen og gi et felles fokus. Tid må ofte konkretiseres og bruk av planer og bilder har vist seg å hjelpe barn med ASD. De får oversikt, en forståelse for rekkefølgen i aktiviteter og forutsigbarhet.

……………………………………………………………………………………………………………

Ved å respektere at kommunikasjon er et krevende område for barn med ASD, kan vi tilpasse oss og på den måten gjøre det enklere for dem både å bli forstått og å forstå oss. Det kan føre til mindre stress i hverdagen og gjøre det lettere for begge parter å føle seg vel sammen. Det krever forståelse og tålmodighet å kommunisere med barn med ASD, men det er verd innsatsen. Lykke til!

09.11.2015 17.12