Dag Gladmann Sørheim

Dag Gladmann Sørheim

Spesialpedagog

Telefon: +47 415 24 929

E-post: dag@spiss.no

Dag Gladmann Sørheim er den yngste av SPISS medarbeiderne. Han begynte å jobbe i SPISS høsten 2013 og har pr. i dag en 20% stilling. Dag er spesialpedagog med mastergrad i Læring i komplekse systemer, med spesiell vekt på atferdsanalyse. I tillegg til SPISS-jobben er han tilsatt som spesialpedagog på Karlsrud skole i Oslo. Dags spesialområder hos SPISS er klassemiljø, klasseledelse og inkludering, utfordrende atferd og motivasjonsstrategier og tilpasset undervisning. Han er spesielt interessert i presisjonsopplæring og andre empirisk støttede opplæringsmetoder.

03.10.2016 13.53