EDA-Q, kartleggingsskjema for PDA

Godkjent oversettelse til norsk av Torill Fjæran-Granum (SPISS)

 

 Skal fylles ut av forelder eller lærer. Kryss av i en rute for hvert spørsmål.

Ikke sant  

Litt sant

For det meste sant

Veldig sant

1

Tvangspreget motstand mot og unngåelse av vanlige krav og forespørsler.

 

 

 

 

2

Klager over sykdom eller fysiske begrensninger når han/hun unngår et krav eller en forespørsel.

 

 

 

 

3

Er drevet av behov for å bestemme / ha kontroll.

 

 

 

 

4

Synes hverdagskrav (som å måtte dra på en skoletur eller besøke tannlegen) er uholdbart stressende.

 

 

 

 

5

Sier til andre barn hvordan de skal oppføre seg, men mener ikke at disse reglene gjelder for seg selv.

 

 

 

 

6

Kopierer voksnes manierismer og væremåter (f.eks. bruker fraser fra lærere eller foreldre når han/hun kjefter på andre barn.)   

 

 

 

 

7

Har vansker med å adlyde krav dersom de ikke er veldig forsiktig presentert.

 

 

 

 

8

Påtar seg roller eller karakterer fra TV eller virkeligheten og «spiller dem ut».

 

 

 

 

9

Viser sjelden skam eller flauhet (f.eks kan han/hun ha et raserianfall offentlig uten å bli flau).

 

 

 

 

10

Finner på fantasiverdener eller spill/leker og lever dem ut.

 

 

 

 

11

Flink til å manipulere andre og få dem til å gjøre det han/hun vil.

 

 

 

 

12

Ser ikke ut til å være oppmerksom på forskjellene mellom seg selv og autoritetspersoner (som foreldre, lærere, politi).

 

 

 

 

13

Hvis han/hun blir presset til noe kan det resultere i et «meltdown» (skrike, raserianfall, slå eller sparke).

 

 

 

 

14

Liker å høre at han/hun har vært flink.

 

 

 

 

15

Raske humørsvingninger (f.eks skifter mellom kjærlig til sint i løpet av et øyeblikk).

 

 

 

 

16

Vet hva han/hun skal gjøre eller si for å irritere andre.

 

 

 

 

17

Skylder på eller går etter en spesifikk person.,

 

 

 

 

18

Nekter for atferd han/hun har hatt, selv om han/hun ble tatt på fersken.

 

 

 

 

19

Virker som han/hun blir distrahert «innenfra».

 

 

 

 

20

Anstrenger seg for å opprettholde egen status hos jevnaldrende.

 

 

 

 

21

Bruker opprørende eller sjokkerende atferd for å slippe å gjøre noe.

 

 

 

 

22

Har mange ekstreme emosjonelle reaksjoner på små hendelser (f.eks. gråte/fnise, bli rasende).

 

 

 

 

23

Sosial interaksjon må være på hans/hennes premisser.

 

 

 

 

24

Foretrekker å samspille med andre via en påtatt rolle eller å kommunisere gjennom leker eller andre gjenstander.

 

 

 

 

25

Forsøker å forhandle seg til bedre vilkår med voksne.

 

 

 

 

26

Han/hun var passiv og vanskelig å engasjere som spedbarn.

 

 

 

 

06.05.2018 10.44