Eli Marte Rusten

Eli Marte Rusten

Atferdsterapeut 

Telefon: +47 917 81 347

E-post: eli-marte@spiss.no

Eli Marte Rusten begynte i SPISS i januar 2009. Hun er utdannet journalist og har vokst opp med en eldre bror med autisme og en mor som i sin tid var med å grunnlegge autismeforeningen i Norge. Eli Marte har mer enn 30 års erfaring fra arbeid med personer med ASD, både fra Danmark og Norge.

Eli Martes spesialiteter i SPISS er søskenproblematikk, atferdsproblemer og ulike motivasjonsstrategier. Eli Marte jobber mye i skoler, omsorgsboliger og hjemme hos familier der personer med ASD har behov for atferdsmodifiserende tiltak.

Eli Marte er en mye brukt foredragsholder, både av private og offentlige kursarrangører. Hun er kjent for å være en levende, tankevekkende og engasjerende foredragsholder og snakker ofte om tema som blant annet søskenproblematikk, det å jobbe i andres hjem, motivasjonsstrategier, atferdsvansker og mye annet.

03.10.2016 13.55