Eli Marte Rusten

Eli Marte Rusten

Atferdsterapeut 

Telefon: +47 917 81 347

E-post: eli-marte@spiss.no

Eli Marte Rusten jobber 100 % i SPISS og begynte i virksomheten i januar 2009. Hun er utdannet journalist, men har vokst opp med en eldre bror med autisme og en mor som i sin tid var med å grunnlegge autismeforeningen i Norge. Eli Marte har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med personer med ASD, både fra Danmark og Norge. Eli Martes spesialiteter i SPISS er søskenproblematikk, atferdsproblemer og ulike motivasjonsstrategier. Eli Marte jobber mye i skoler, omsorgsboliger og hjemme hos familier der personer med ASD har behov for atferdsmodifiserende tiltak.

03.10.2016 13.55