PDA Konferanse i Oslo 1. november 2019

PDA Konferanse i Oslo 1. november 2019

KONFERANSEN ER NÅ FULLTEGNET!

Vi ønsker alle påmeldte velkommen!

Konferansen er arrangert av SPISS og AUTISMEKONSULT

På denne første internasjonale PDA-konferansen i Norge, ønsker vi å sette fokus på funksjonsprofilen PDA (Pathological Demand Avoidance). På norsk kalles dette ekstrem kravavvisning eller ekstrem kravunngåelse. PDA er altså ingen egen diagnose, men en beskrivelse av en væremåte som kan forekomme knyttet til nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser som autisme / Asperger syndrom, ADHD og Tourette syndrom. På konferansen vil vi presentere ulike innfallsvinler og perspektiver både på forståelsen av hva PDA er, hva som ligger bak denne væremåten og ikke minst hvordan man best kan hjelpe og støtte personer som har PDA. Foredragsholderne representerer både personer som selv har PDA, foreldre til barn med PDA og fagfolk som har lang og bred erfaring innen dette feltet. To av de fem foredragene holdes på engelsk.

PROGRAM FOR KONFERANSEN HER

Pris: Kr. 1500,- pr. person

Forelesere: Harry Thompson, Richard Woods, Stian Orm & Jon Arne Løkke, Line Lotherington & Benedikte Hasle Mo, Helene Søfteland Arefjord og Torill Fjæran-Granum  (Klikk på navnet for å se en liten video av foreleserne!)

Dato: Fredag 1. november, 2019

Tid: Kl. 9.00 -17.00

Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo  KART HER

Servering: Lunsj bestående av dagens påsmurt med assortert pålegg - gi beskjed ved påmelding dersom du trenger spesielle hensyn vedr. diett

KURSET ER FULLTEGNET!

27.08.2019 09.19