Skåring av EDA-Q Norsk versjon

Slik skåres EDA-Q kartleggingsskjemaet:

Spørsmål 1 - 26 (unntatt spørsmål 14 og 20)

Ikke sant = 0

Litt sant = 1

For det meste sant = 2

Veldig sant = 3

Spørsmål 14 & 20

Ikke sant = 3

Litt sant = 2

For det meste sant = 1

Veldig sant = 0

Resultater

For barn mellom5 og 11 er en skåre på 50 og over...

For barn mellom 12 og 17 er en skåre på 45 og over...

… et tegn på at personen har en forhøyet risiko for å ha en profil som er kompatibel med PDA.

EDA-Q må ikke betraktes som en diagnostisk test. For å få diagnose er det nødvendig med en grundig utredning hos en erfaren fagperson.

06.05.2018 10.50