Vanlig arbeidsgang

Det er lett å få kontakt med SPISS, det er bare å ringe, sende en e-post eller et brev, enten direkte til den medarbeideren man ønsker kontakt med, eller til daglig leder, Torill Fjæran-Granum, dersom man er usikker på hvem man vil ha hjelp fra.

Det første som skjer når saken er fordelt til en av medarbeiderne er at vedkommende gjør seg kjent med saken via observasjon, samtaler, innhenting av informasjon fra dokumenter osv. Når vi har fått et overblikk over saken kan vi si mer konkret hva og hvordan vi kan bidra. Vi setter opp konkrete mål og en framdriftsplan sammen med den som leier oss inn. Våre tilnærminger er skreddersydd for den enkelte.

Vi kan gjerne delta på møter vi er invitert til, men siden vi mener at den gode veiledningen skjer i praksis, hands-on, deltar vi derfor helst sammen med de det gjelder og demonstrerer og prøver ut tiltak sammen.

Vi er fleksible. Vi kan komme dit det er ønskelig, til det tidspunktet som passer best, både på dagtid, kveldstid, i helger og i skoleferier. I saker som dreier seg om livet i en familie hender det for eksempel ofte at vi flytter inn og bor sammen med familien i et par dager. Dette avtales selvfølgelig med den enkelte familie i forkant.

Vi er opptatt av endring/opplæring som leder til økt livskvalitet for de som mottar våre tjenester og vi er opptatt av å lykkes med å nå de målene vi har satt. Vi bytter derfor strategi med en gang progresjon uteblir, i samråd med de vi jobber for. Dersom vi mener at vi ikke kan løse saken eller ikke har mer å bidra med, sier vi fra med en gang og hjelper gjerne til med å finne andre som kan overta.

I noen tilfeller finner vi ut at en av de andre SPISS-medarbeiderne har bedre kompetanse på sakens problemstillinger. Da setter vi enten inn denne medarbeideren i saken eller vi oppretter kollegaveiledning internt, kostnadsfritt. Vi er opptatt av at de vi betjener skal få vår beste kompetanse til enhver tid.

Vi samarbeider gjerne med andre instanser. Vi er ydmyke overfor andre som allerede er knyttet til saken, og som har mer kjennskap enn det vi har, men vi er også tydelige og sier ifra på en ryddig måte når det er behov for det.

Vi skriver rapport etter endt oppdrag i de sakene vi blir bedt om det og i tilfeller vi selv tenker det er nyttig. Det beregnes vanlig timepris for rapporter, etter avtale med oppdragsgiver.

05.09.2015 17.03