Asperger syndrom e-bok

Asperger syndrom, Informasjon for ungdom og voksne, E-bok

  • Artnr: 1004E

Beskrivelse av artikkelen

E-bokens innhold er oppdatert i juni, 2020 og vil deretter oppdateres jevnlig.

Boken inneholder enkel informasjon om hva Asperger syndrom er og er skrevet for ungdom og voksne som har fått diagnosen, men som ikke helt vet hva dette går ut på og som kanskje heller ikke helt aksepterer diagnosen. Boken kan med fordel leses også av foreldre og andre som ønsker en innføring i Asperger syndrom.

Tema i boken er;
1.Hva er Asperger syndrom? (Om at hjernen fungerer
annerledes, om persepsjonsvansker, søvnvansker, stress
og om de tre kjernevanskene)
2.Fordeler med å ha Asperger syndrom

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2020. ISSN: 1890-5676

(Heftet som e-boken er basert på ble utgitt i 2006. Se lenke under her.)

Se også