Autisme, hva betyr det for meg?

Revidert utgave av populær arbeidsbok!

  • Artnr: 2002

Beskrivelse av artikkelen

Andre og reviderte utgave av den omfattende og grundige arbeidsboken for økt selvforståelse hos barn, ungdom og voksne med ASD. Strukturerte undervisningsideer for hjem og skole. Boken er skrevet av Catherine Faherty som er tilknyttet TEACCH programmet i North Carolina, USA og inneholder en mengde arbeidsark for personer med autisme/Asperger syndrom, samt tips og ideer til foreldre, lærere og terapeuter.  Boken kan benyttes både hjemme og på skolen!Oversatt til flere språk. I bokens norske forord finnes en link til en nedlastbar og redigerbar versjon av alle arbeidsarkene i Word-format.

NYTT i den reviderte utgaven er:

  • Deler for eldre lesere (ungdom og voksne)
  • Et kapittel om å forstå lykke
  • Veiledning om bruk av internett
  • En introduksjon til IOP for elever
  • Oppdaterte arbeidsark om blant annet tekniske hjelpemidler, selvstimulering og selvskading

          og mye mer!

Forfatter: Catherine Faherty

Til norsk ved: Torill Fjæran-Granum

2. utgave utgitt i 2016. ISBN: 978-82-997491-3-8