Den sjette sansen II

Et opplegg for å informere medelever i grunnskolen

  • Artnr: 2006

Beskrivelse av artikkelen

Dette er et opplegg for å informere og undervise medelever om hvordan deres klassekamerat med autisme /Asperger syndrom har det og hvordan de kan
forholde seg til ham/henne. Opplegget er utarbeidet og utprøvd over mange år av Carol Gray, også kjent for å stå bak metodene Sosiale Historier og Tegneseriesamtaler. Dette opplegget varer i 1 – 2 skoletimer og er anbefalt utført av kontaktlærer, evt. i samarbeid med spesialist på autismespekterforstyrrelser. Opplegget passer for alle trinn i barneskolen og i boken gis det også forslag til tilpassing for yngre og eldre elever. SPISS tilbyr kurs i hvordan dette opplegget skal gjennomføres.

Forfatter: Carol Gray

Til norsk ved: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2010. ISBN: 978-82-8234-004-5