Hefte 1, Hva er hva

Om tilbud og tiltak for mennesker med ASD

  • Artnr: 1001

Beskrivelse av artikkelen

Heftet presenterer kort ulike filosofier (teorier), program og metoder knyttet til autismefeltet. Det oppgis tydelige kilder slik at leseren lett kan finne mer stoff om det som interesserer. Heftet kommer ikke med konkrete anbefalinger men skiller mellom dokumenterte og ikke-dokumenterte innfallsvinkler.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2006. ISSN:1890-5676