Hefte 12, Å være en god samtalepartner for barn og

Om å være en god samtalepartner for barn og unge med ASD

  • Artnr: 1012

Beskrivelse av artikkelen

Heftet presenterer bakgrunn og begrunnelser for viktigheten av god kommunikasjon og setter fokus på samtalepartners rolle i kommunikasjonen med personer med autisme/Asperger syndrom. Heftet inneholder flere konkrete og detaljerte tips til oss som samtalepartnere i form av sjekklister tilpasset ulike funksjonsnivåer; en generell sjekkliste, sjekkliste for samtalepartnere til små
barn og andre på samme utviklingstrinn, sjekkliste for samtalepartnere til de som bruker problematisk atferd som kommunikasjon, sjekkliste for samtalepartnere til de som bruker supplerende eller alternativ kommunikasjon og sjekkliste for samtalepartnere til de som har Asperger syndrom eller høytfungerende autisme.

Forfatter: Anne Marie Endresen

Utgitt i 2014. ISSN: 1890-5676