Hefte 2, Jeg er Unik

Arbeidshefte om ASD

  • Artnr: 1002

Beskrivelse av artikkelen

Dette heftet er tenkt å kunne brukes når man skal introdusere barn til sin autismediagnose. Heftet er tilpasset barn i alderen 4 til 12 år, samt psykisk
utviklingshemmede som fungerer på tilsvarende nivå. Heftet er beregnet for personer som trenger visuellstøtte for å forstå innholdet i tekst. Oppgavene består for det meste av avkryssingsskjema, samt noen enkle tegne og skriveoppgaver. Det er tenkt at personen med autismespekterdiagnose skal jobbe med heftet sammen med en hjelper. For personer som ikke selv kan skrive, lese eller tegne er det lagt opp til at hjelperen kan være "sekretær."

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2006. ISSN: 1890-5676