IVAS

Informasjons- og kommunikasjonsverktøy tilpasset personer med ASF og normal IQ

  • Artnr: 4005

Beskrivelse av artikkelen

IVAS-permen er tilpasset mennesker med autisme og IQ innen normalområdet og består av to deler; en for elever fra og med 4. klasse og ut videregående skole og en for voksne som skal ut i videreutdanning og/eller arbeid. IVAS-intervjuet skal hente systematisk informasjon om de behov personen selv mener er viktig å ta hensyn til for å fungere godt i skole, studie eller arbeid.

Materiellet kan fint brukes med personer med andre utfordringer enn autisme/Asperger, dersom man unnlater å bruke kategori nr. 9.

Konkretiseringsmaterialet i IVAS består av en «pyramide» som utgjør en gradert skala fra 1 til 6 og brikker/ordkort til 9 kategorier for hver av delene.

Kategoriene er:  

  1. Skoleaktiviteter/fag eller Mitt syn på arbeid/studie
  2. Arbeidsmåter
  3. Læringsstil
  4. Organisering, struktur og forutsigbarhet
  5. Stressfaktorer
  6. Sosial samhandling
  7. Sosial forståelse
  8. Selvstendighet
  9. Asperger syndrom (AS)

Materialet er tilrettelagt slik at personen som blir intervjuet kan kompensere for sine vurderingsvansker ved å bruke denne skalaen på en konkret måte. Permen inneholder foruten ordkort og pyramide, notathefte for barn/ungdom og for voksne, samt rapportmal og en teoridel.

IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015) men kommer her i en revidert og oppdatert utgave.

Forfattere: Unni Andersen & Ellen Kleven

Utgitt i 2019

Klikk her for å laste ned Exelskjema og rapportmal

Klikk HER for en kort filmsnutt om IVAS

Klikk her for en 30 minutters direktesending om IVAS  på Facebook 29/4, 2019, med Torill Fjæran-Granum

SPISS holder også kurs/workshops om IVAS - ta kontakt med Torill Fjæran-Granum for info / bestilling.