Jeg er Unik E-bok

Arbeidsbok om ASD

  • Artnr: 1002E

Beskrivelse av artikkelen

Denne E-boken er en ny oppdatert og omarbeidet versjon fra Juni 2020 og vil heretter oppdateres jevnlig.

Denne E-boken med tilhørende nedlastbare og redigerbare arbeidsark er tenkt å kunne brukes når man skal introdusere barn til sin autismediagnose. Bokens innhold er tilpasset barn i alderen 4 til 12 år, samt psykisk
utviklingshemmede som fungerer på tilsvarende nivå.

Arbeidsboken er beregnet for personer som trenger visuell støtte for å forstå innholdet i tekst. Oppgavene består for det meste av avkryssingsskjema, samt noen enkle tegne og skriveoppgaver. Det er tenkt at personen med autismespekterdiagnose skal jobbe med heftet sammen med en hjelper. For personer som ikke selv kan skrive, lese eller tegne er det lagt opp til at hjelperen kan være "sekretær."

Ved kjøp av E-boken får du tilsendt en nettlenke på epost. Husk derfor å oppgi en epostadresse som er i bruk!

På nettsiden du får lenke til vil du finne e-boken i lese-versjon, en nedlastbar PDF versjon, samt nedlastbare og redigerbare arbeidsark og vedlegg.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i 2020. ISSN: 1890-5676