Kartlegging av arbeidsferdigheter

Praktisk E-bok om kartlegging av forutsetninger for studier og jobb

  • Artnr: 1009E

Beskrivelse av artikkelen

Denne E-boken er laget spesielt for deg som skal gi råd om studie og yrkesvalg til personer som har autistiske vansker, men som, på grunn av sitt intellektuelle nivå, sikter mot det ordinære arbeidsmarkedet. De vi snakker om her er personer som vanligvis har diagnoser som høytfungerende autisme eller Asperger syndrom. Dette er mennesker med normal til over normal intelligens som, til tross for sin tilsynelatende ”normalitet”, likevel har til dels store vansker med sosial fungering, kommunikasjon og fleksibilitet.

E-boken inneholder en teoridel som forklarer bakgrunnen for kartleggingsverktøyet og beskriver hvordan forfatteren tenker det vil være hensiktsmessig å jobbe med rådgiving for personer med ASD, når det gjelder studier og arbeid. 

E-bokens andre del er selve kartleggingsverktøyet med intervjudel, analysedel og skjema for tilbakemelding.

Forfatter: Torill Fjæran-Granum

Utgitt i oppdatert versjon som E-bok: 2021

Husk å oppgi den E-postadressen du vil motta E-boken til!